Študentski kredit

kredit, ki ga študentje lahko koristijo za različne namene

Gotovinski kredit za študente

Kredit, ki ga študentje lahko porabijo za kar koli: nakup literature, računalnika, plačilo šolnine, najemnine, tečajev ali pa za potovanja.

Kredit vam lahko uresniči
vaše želje že sedaj.

Pošljite nam povpraševanje ali nas pokličite na 04 20 84 312

VEČ O KREDITU

 

  • Študentski kredit je namenjen komitentom banke s statusom študenta ali dijaka, ki na osebni račun prejemajo štipendijo, družinsko pokojnino, zaslužke prek študentskega servisa ali pa redna mesečna nakazila s trajnim nalogom z osebnega računa komitenta banke.
  • Sredstva kredita, ki jih nakažemo na osebni račun študenta, je mogoče koristiti za kakršen koli namen.  
  • Najdaljša doba vračanja je 12 mesecev, za študente tretjih in višjih letnikov pa 36 mesecev.
  • Maksimalna višina kredita je 4.000,00 EUR
  • Kredit odplačujete v rednih mesečnih anuitetah, in sicer s trajnim nalogom z osebnega računa.
  • Študentski kredit lahko zavarujete s poroštvom enega odplačilno sposobnega poroka.
  • Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem iz naslova na novo odobrenega kredita, vam mora ostati najmanj znesek v višini 76% minimalne bruto plače (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).
  • V primeru, da preživljate družinskega člana ali drugo osebo, ki jo morate preživljati po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke, za dodelitev denarne socialne pomoči, vam mora poleg minimalne plače po odštetju vseh bremenitev ostati še v tem zakonu določen znesek; npr. 237,29 € na otroka. Znesek, ki je potreben za vzdrževanje družinskih članov, se proporcionalno porazdeli med partnerja, ki sta družinskega člana dolžna vzdrževati; npr. če dva vzdržujeta enega otroka, se minimalni plači prišteje (237,29 EUR / 2 = 118,65 EUR). Pripadajoče zneske za vzdrževane člane si lahko preberete tu.
  • Banka bo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja komitenta pred odobritvijo kredita preverila v sistemu SISBON. 

 

 

 

obrestne mere      kreditna dokumentacija

Preberite tudi:

Pred večjimi izdatki? Preverite, kako si lahko pomagate.

Pred večjimi izdatki? Preverite, kako si lahko pomagate.

Še nimate predplačniške kartice? Svojo si lahko naročite na tej povezavi.

Še nimate predplačniške kartice? Svojo si lahko naročite na tej povezavi.

Železna pravila in napotki za varno uporabo plačilne kartice

Železna pravila in napotki za varno uporabo plačilne kartice

SMS-opozorilo ob vsaki transakciji z vašo plačilno kartico - doma ali v tujini

SMS-opozorilo ob vsaki transakciji z vašo plačilno kartico - doma ali v tujini

Kje smo?

Zemljevid poslovalnic, bankomatov in drugih lokacij Gorenjske banke.