Link Link Novi Link Izračun kredita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Več informacij o SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki je vzpostavljen na podlagi Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in izvedbenih podzakonskih aktov.

SISBIZ je tako vzpostavljen z namenom učinkovitega ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja pri kreditodajalcih, vzpodbujanja politik in ukrepov za odgovorno kreditiranje ter vzdržno zadolževanje in preprečevanje prekomerne zadolženosti poslovnih subjektov.

V sistem izmenjave SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost pogodbenih obveznosti poslovnih subjektov. Podatki iz sistema SISBIZ so zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju zadolženosti in kreditne sposobnosti poslovnih subjektov.

Vpogledi se vršijo glede na namene, ki jih določa ZCKR:

 • ocenjevanje kreditne sposobnosti kreditojemalca ter kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla nastalo za člana ali je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla,
 • reklamacije, izterjave in revizije ter
 • posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.

Pravice poslovnih subjektov

 

1. Pravica do seznanitve

Banka Slovenije kot upravljavec sistema izmenjave informacij SISBIZ v skladu z ZCKR zagotavlja poslovnemu subjektu pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov v sistemu izmenjave informacij prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ.

Poslovnemu subjektu omogoča vpogled in izpis: 

 • informacije, ali se zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;
 • vseh podatkov, ki se o tem poslovnem subjektu obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke za sistem izmenjave informacij;
 • informacije o tem, kdaj in za kakšen namen je posamezni član sistema, v skladu z ZCKR dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

 

2. Pravica do popravka podatkov

Poslovni subjekt lahko uveljavlja pravico do dopolnitve, popravka ali izbrisa zaupnih podatkov, ki se o njem obdelujejo v sistemu izmenjave informacij, na podlagi pisne zahteve, ki jo predloži na obrazcu »Zahteva poslovnega subjekta za popravek podatkov v SISBIZ«.

Zahtevo vloži pri članu sistema, ki je poročal napačne podatke v sistem izmenjave, pri Upravljavcu ali prek spletne aplikacije Moj SISBIZ.

Član sistema najkasneje v roku, ki ga določa ZCKR, poslovni subjekt obvesti, ali je zahteva utemeljena, na način, ki ga poslovni subjekt opredeli v zahtevi in hkrati v istem roku izvede popravke v sistemu SISBIZ.

Moj SISBIZ

Moj SISBIZ je spletna aplikacija, ki poslovnim subjektom omogoča vpogled v lastne podatke, ki se o njih zbirajo in obdelujejo v SISBIZ.

Spletna aplikacija Moj SISBIZ omogoča:

 • vpogled v lastne podatke poslovnega subjekta,
 • izpis lastnih podatkov v pdf obliki,
 • seznanitev z informacijo o vpogledih (kdo, kdaj in s kakšnim namenom je vpogledoval v podatke poslovnega subjekta) in
 • oddajo pritožbe.

Za uporabo spletne aplikacije Moj SISBIZ se plača nadomestilo v skladu z veljavno Tarifo sistema izmenjave informacij.

 

Dostop do aplikacije Moj SISBIZ

Uporaba spletne aplikacije Moj SISBIZ je omogočena le registriranim uporabnikom pri poslovnem subjektu (oz. njegovemu pooblaščencu). Postopek dostopa poslovnega subjekta do aplikacije Moj SISBIZ:

 • registracija kvalificiranega digitalnega potrdila prek spletne aplikacije Upravljavca in posredovanje natisnjenega obrazca o prijavljenem digitalnem potrdilu po pošti na naslov: Banka Slovenije, Centralni kreditni register, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
 • po prejemu Upravljavčevega e-obvestila o odobritvi kvalificiranega digitalnega potrdila, poslovni subjekt vstopi v aplikacijo Moj SISBIZ, naroči ustrezen paket dostopa (predračun) in ga plača ter
 • po plačilu predračuna pridobi dostop do vseh funkcionalnosti aplikacije Moj SISBIZ.

Upravljavec pooblaščenemu uporabniku poslovnega subjekta omogoči dostop do aplikacije Moj SISBIZ na podlagi pisnega Pooblastila tretje osebe za vpogled v Moj SISBIZ, ki mora biti overjeno pri upravni enoti ali notarju.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica