Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet

Opis

Poslovno skladiščni kompleks Naklo sestavlja več objektov in zemljišč:

 • Poslovna stavba Naklo – Lamela I, uporabna površina 3.342 m².
 • Poslovna stavba Naklo – Lamela III, uporabna površina 4.269 m².
 • Stavba tehnološkega tehničnega sektorja, uporabna površina 855,8 m² .
 • Objekt Aneks 7, devet posameznih enot s skupno neto tlorisne površine 903,27 m².
 • Skladišče Objekt 5, uporabna površina 13.434,80 m².
 • Vratarnica, uporabna površina 789,90 m².
 • Špediterska hiša Naklo, uporabna površina 312,90 m².
 • Zemljišča Naklo 1, skupna površina 5.334 m².
 • Zemljišča Naklo 2, skupna površina 99.987 m².
 • Zemljišča Naklo 3, kmetijska površina 1.874 m².
 • Zemljišče Naklo 4, parcela velikosti 652 m² (del lokalne ceste – stavbna pravica).

Posebnosti

Podrobni podatki bodo posredovani po podpisu NDA.

Splošni pogoji prodaje 

 • Prodajne aktivnosti vodi nepremičninska družba Imobilia GBK d.o.o.
 • Predmet prodaje je lastna nepremičnina.
 • Ponudbo za nakup ali najem pošljite v zaprti kuverti na naslov: Imobilia GBK d.o.o. Koroška cesta 4, 4000 Kranj, s pripisom »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA ODKUP NEPREMIČNIN MERKUR NAKLO«.
 • Ponudnik lahko ponudi ceno različno od navedene izhodiščne cene. Prednost pri izbiri bo imel tisti, ki bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
 • Prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe z nobenim od ponudnikov.

Izhodiščna prodajna cena

12.500.000 EUR + DDV

Dodatne informacije in dogovor o  ogledu

T: 04 208 41 86 in 04 208 44 77

E: info@imobilia-gbk.si

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica