Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Enkratno Nalozbeno Zavarovanje

5 odgovorov o enkratnem naložbenem življenjskem zavarovanju

Ste novo leto začeli z željo, da oplemenitite svoje prihranke? S 1. januarjem 2021 se odpira vpisno obdobje za enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje z delnim jamstvom GB življenje +. Preberite si 5 odgovorov, ki vam pomagajo k odločitvi.

 

1. Je GB življenje + primeren zame?

 • Primeren je za vse, ki želijo investirati v sklade ter biti ob tem hkrati tudi zavarovani za primer smrti.
 • Sredstva se plemenitijo. Če se zgodi najhujše, pa se znesek izplača osebi, ki je določena za upravičenca.
 • Zavaruje se lahko oseba od dopolnjenega 14. do dopolnjenega 75. leta starosti.
 • Zdravstveno stanje se ob sklenitvi ne preverja.
 • Minimalna premija, ki se plača ob sklenitvi zavarovanja, znaša 1.000 EUR.
 • Med trajanjem zavarovanja so možna dodatna enkratna vplačila v višini najmanj 500 EUR.

2. Kako je sestavljena naložba?

Premija, ki se plača v enkratnem znesku ob sklenitvi zavarovanja, zmanjšana za vstopne stroške, se veže na vrednost enot premoženja (v nadaljevanju »VEP«) dveh skladov v naslednjem razmerju:

 • 50 odstotkov na VEP Sklada z zajamčenim donosom TZD7, v katerem je donosnost zajamčena v višini 0,75 odstotka letno,
 • 50 odstotkov na VEP sklada v upravljanju družbe Triglav Skladi d.o.o., ki bo izbran za posamezno vpisno obdobje.

Z vplačilom ne prevzemate visokega naložbenega tveganja, saj zavarovanje vključuje 70-odstotno garancijo na vsa vplačana sredstva, po poteku 10 let od začetka zavarovanja.

3. Kdaj lahko dostopam do sredstev?

Zavarovanje ima odprto zavarovalno dobo, vendar je priporočljiva doba vsaj 10 let. Do sredstev na naložbenem računu lahko dostopate preko predujma ali odkupa. Pri predujmu se izplača del sredstev in zavarovanje ostane aktivno, medtem ko se pri odkupu izplačajo vsa sredstva in zavarovanje preneha.

4. Kaj prinaša v tej kombinaciji zavarovanje?

V primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja se upravičencu izplača ZZV, ki je določena v višini 105 odstotkov vplačane zavarovalne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, oziroma vrednost premoženja na naložbenem računu, če je ta višja od ZZV.

V primeru nezgodne smrti zavarovane osebe v prvih desetih letih od začetka zavarovanja se dodatno izplača še:

 • 50 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi do 65 let,
 • 25 odstotkov vplačane enkratne premije, dogovorjene ob sklenitvi zavarovanja, če je bila starost zavarovane osebe ob sklenitvi nad 65 let.

Informativni izračun

Starost zavarovane osebe ob sklenitvi40 let
Vplačana enkratna premija5.000 €
Zajamčena zavarovalna vsota za primer smrti5.250 €
Minimalno izplačilo v primeru nezgodne smrti v prvih 10 letih od začetka zavarovanja7.750 €
Informativna vrednost sredstev na naložbenem računu po 10 letih od začetka zavarovanja6.177 €*
* Pri vzajemnem skladu v upravljanju družbe Triglav skladi, d.o.o. je upoštevana predpostavljena letna donosnost 4 odstotke, pri TZD7 pa zajamčena letna donosnost 0,75 odstotka.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

 • 04 20 84 312
 • info@gbkr.si
 • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

 • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica