Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Poslovni Bacni Paketi

Kako s faktoringom izboljšati bilančno oceno?

Ob koncu posameznega kvartala podjetja pripravljajo računovodska poročila, kot so bilanca stanja in izkaz poslovnega izida. Da bi izboljšali svoje finančne kazalce in izkaze, ki jih zavarovalnice, banke in stranke skrbno spremljajo, se podjetja v vse večji meri odločajo za faktoring.

Kako lahko s faktoringom izboljšate vašo finančno sliko?

Poleg financiranja obratnih sredstev, ko so plačila dobaviteljev, plač in davka, si podjetja s faktoringom izboljšajo finančne kazalce, kar je posebej pomembno tako za dobavitelje, komercialne zavarovalnice kot tudi za banke. Podjetja, ki se odločijo za odkup terjatev, si tako zagotovijo:

1. Boljše finančne kazalce.

Faktoring na eni strani povečuje delež lastnih virov financiranja in delež kapitala. Na drugi strani pa znižuje terjatve do kupcev in poslovne obveznosti, kar posledično zniža količnik obračanja terjatev in poslovnih obveznosti. Hkrati se vam izboljša kazalec finančni dolg\EBITDA. Podjetja z boljšimi finančnimi kazalci pri bankah lažje dobijo posojila, limite za garancije in akreditive pod boljšimi komercialnimi pogoji.

2. Boljšo finančno sliko.

ki jo spremljajo dobavitelji v Sloveniji, predvsem pa v tujini.

3. Boljšo bonitetno oceno.

Ko se zavarovalnice odločajo o limitu za posamezno podjetje, ocenjujejo njegovo bonitetno oceno. Tuje zavarovalnice uporabljajo bonitetna poročila, na primer Dun & Bradstreet, ki temeljijo na finančnih izkazih vašega podjetja za preteklo leto. Faktoring torej omogoča višje limite pri zavarovalnicah, dobaviteljih in bankah.

Primerjava: bilančno stanje podjetij s financiranjem s kreditom ali faktoringom

Gorenjska banka je pripravila primerjavo bilančnega stanja podjetja, ki se odloči za financiranje s kreditom ali s faktoringom. Z odkupom deleža terjatev do večjega kupca je podjetje zmanjšalo stanje kratkoročnih poslovnih terjatev za 155.127 €, povečalo delež kapitala za skoraj tri odstotne točke in izboljšalo kazalec Finančni dolg \EBITDA za med 0,69 točke in 1,3 točke.

Primerjava med posojilom in faktoringom

POSOJILOFAKTORING
Stanje kratkoročnih poslovnih terjatev310.254 EUR 155.127 EUR
Delež kapitala v pasivi bilančnega stanja13,55 %16,44 %
Količnik obračanja terjatev4,246,14

Dnevi vezave kratkoročnih terjatev86 dni59 dni
Količnik obračanja poslovnih obveznosti 4,505,33

Če podjetje faktoring sredstva koristi za poplačilo le poslovnih obveznosti in ne finančnih obveznosti:

6,78
Dnevi vezave poslovnih obveznosti81 dni68 dni

Če podjetje faktoring sredstva koristi za poplačilo le poslovnih obveznosti in ne finančnih obveznosti:

53 dni
Kreditna spodobnost - finančni dolg\EBITDA3,292,60

Če podjetje faktoring sredstva koristi za poplačilo le finančnih obveznosti in ne poslovnih obveznosti:

1,99

Financiranje podjetij preko faktoringa je torej bolj optimalno, ob tem pa je celotni proces tudi enostavnejši in hitrejši od najema posojila. Z digitalizacijo smo v Gorenjski banki podjetjem omogočili hitrejšo obravnavo, brezpapirno poslovanje in izpeljavo celotnega postopka v 24 urah.

Želite (dodatno) izboljšati vaše finančne kazalce in izkaze pred zaključkom posameznega kvartala? Strokovnjak faktoringa g. Simon Olup vam bo na 04/20- 84-117, 040/857-324 ali info.faktoring@gbkr.si z veseljem svetoval pri odkupu terjatev.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica