Link Izračun kreditaIzračun depozita Hitri kontakt Lokacije Klepet
Faktoring Gorenjska Banka

S faktoringom si podjetja izboljšajo likvidnostni tok

Faktoring oz. odkup terjatev predstavlja zanesljiv vir financiranja obratnih sredstev, s katerim podjetja lažje uravnavajo denarne tokove in na ta način izboljšajo likvidnost ter varnost poslovanja. Hkrati s tem se s pomočjo faktoringa dosežejo nižje terjatve do kupcev, znižajo pa se tudi kratkoročne finančne ali poslovne obveznosti, kar med drugim vodi k nižji bilančni vsoti podjetja, medtem ko se delež kapitala poveča.

Štirje glavni dejavniki vpliva faktoringa na finančne izkaze in boniteto podjetja:

1
nižji kazalec EBITDA/ neto dolg
2
manjša zadolženost pri bankah
3
višji limiti pri dobaviteljih ter zavarovalnicah
4
ugodnejše financiranje

Poleg naštetega odkup terjatev zmanjša število dni vezave kratkoročnih terjatev in obenem poskrbi za povečanje denarnih sredstev v postavki aktiva. Navkljub omenjenim bonitetam faktoringa pa se podjetja v času odločanja zanj soočajo s številnimi vprašanji, vezanimi predvsem na časovni okvir in stroške, potrebne za odobritev tega.

Gre za obliko financiranja poslovanja, ki je cenovno povsem primerljiva s kratkoročnimi financiranji s posojili, revolvingom in drugimi vrstami financiranj, za katere so praviloma značilni enostavni ter kratki postopki. Ker ima Gorenjska banka postavljen bonitetni model za posle faktoringa, odobritev financiranja ustaljenih poslov oziroma manjših zneskov omogoči že v roku dveh dni, medtem ko financiranje poslov dolgoročne narave zahteva nekoliko daljši časovni obseg. Terjatve banka odkupuje tako do domačih kot tujih kupcev, sočasno z odkupom teh pa prevzame kreditni riziko oziroma riziko neplačila kupca.

FerroČrtalič: zgodba uspešnega sodelovanja

Po tehtnem premisleku so se za odkup terjatev odločili tudi v podjetju FerroČrtalič, družinskem podjetju za razvoj in proizvodnjo strojev za tehnologije površinske obdelave z več kot pet desetletij dolgo tradicijo. O faktoringu so razmišljali že dlje, ko pa »smo se podrobneje seznanili z odkupom terjatev do naših dobaviteljev, smo se odločili poskusiti v naše poslovanje vpeljati tudi ta finančni produkt,« pove član uprave FerroČrtalič Aleš Škraba.

Podjetje je pridobilo več ponudb in se za sodelovanje z Gorenjsko banko odločilo na podlagi bistveno ugodnejših pogojev v primerjavi s konkurenco. Škraba pojasnjuje, da je vzpostavitev sodelovanja potekalo hitro in brez kakršnih koli zapletov, predstavniki banke pa so v kasnejšem obdobju, ko se je »odobreni limit zaradi občasno nerazumljive poslovne politike in odločitev s strani zavarovalnice spreminjal, izkazali visoko stopnjo razumevanja ter željo po nadaljnjem sodelovanju. Tudi v kriznih trenutkih.«

Podjetje FerroČrtalič je zaradi dobrih izkušenj sodelovanje z Gorenjsko banko letošnjo pomlad še okrepilo. Ob izvedbi večjega posla s pomembno stranko iz tujine se je vodstvo podjetja s predstavniki banke dogovorilo za izvedbo klasičnega faktoringa oz. odkup terjatev s strani Gorenjske banke, kar je podjetju omogočilo predčasen dostop do pomembnih likvidnostnih sredstev, na katera bi sicer zaradi daljšega plačilnega roka moralo čakati kar štiri mesece.

Kot navaja Škraba, je konkretno ta primer vključeval »večje vsote, a je banka predmetni posel navkljub temu izvedla izredno hitro. Nadvse cenimo proaktivnost zaposlenih na področju faktoringa v Gorenjski banki, pa tudi njihovo razpoložljivost in zares izjemno visoko stopnjo profesionalnosti. V FerroČrtalič bi zato Gorenjsko banko priporočili vsakomur. Razlog za to je, poleg vsega že omenjenega, samo dejstvo, da ima podjetje na ta način možnost hitro in enostavno izboljšati likvidnostni tok, cena za to pa je ob tako zanesljivem finančnem partnerju več kot sprejemljiva.«

Spoznajte ekipo faktoringa v Gorenjski banki

V Gorenjski banki poudarjajo, da na prvo mesto postavljajo dolgoročno sodelovanje, s pomočjo katerega se ustvari medsebojno partnerstvo. »Fluktuacija je praktično zanemarljiva, saj se posvetimo prav vsaki stranki posebej, pri čemer upoštevamo točno določeno finančno situacijo oziroma potrebe podjetja,« pojasni Damir Abdić, direktor faktoringa v Gorenjski banki, kjer je stranka vedno obravnavana celostno.

»Hitrost in odzivnost sta izrednega pomena. Če je treba, komitenta obiščemo še isti dan. Enako pomembno je izpostaviti, da banka združuje izključno strokoven in usposobljen kader, katerega osnovno vodilo sta proaktivnost ter posluh do strank. Večina zaposlenih premore vsaj petnajst ali dvajset let delovnih izkušenj na področju faktoringa, ker pa so v preteklosti delovali tudi znotraj drugih bančnih skupin, so vešči prenašanja in povezovanja znanj,« izpostavi Abdić ter nadaljuje, da je izobraževanje sodelavcev eno temeljnih dejavnosti Gorenjske banke. Sodelavci te so prisotni na mednarodnih faktorinških konferencah po vsem svetu in delujejo na globalni ravni ter tako pridobivajo potrebna strokovna znanja, vključujoč različne mednarodne certifikate za opravljanje faktoring storitev.

Spremljanje in seznanjanje z novostmi, vpeljava teh v izvajanje bančnih storitev ter prilagajanje posamezni stranki so tako nedvomno ključne postavke, zaradi katerih Gorenjska banka podjetjem nudi ugodne pogoje odkupa terjatev in drugih bančnih storitev.

Zakaj Gorenjska banka?

Vaš zanesljiv partner.

Z vami kadarkoli nas potrebujete.

Znamo vam prisluhniti.

Ponudbo prilagajamo vašim potrebam.

Mar nam je za vaše uspehe.

Rešitve iščemo skupaj z vami. Za vas.

Gorenjska banka

Tu smo za vas

Kontaktirajte nas

od pon. - pet.: 8.00 - 19.00

  • 04 20 84 312
  • info@gbkr.si
  • Kontaktni obrazec

Rezervirajte termin

za klic ali sestanek

  • Dogovorite se za sestanek

Obiščite nas

vam najbližja poslovalnica